Marie Kristine Lorentzen  kåserte om sørsamisk  historie og kultur.

Eldredagen 2016 i Elgå

Eldredagen 2016 ble markert med et vellykket arrangement i Elgå samfunnshus lørdag 8. okt. 

Engerdal Pensjonistforening i samarbeid med kommunens eldreråd markerte årets Eldredag med et vellykket arrangement i Elgå Samfunnshus lørdag 8. des. Befolkningen i Elgå med Nelly Elgåen i spissen påtok seg å forberede og avvikle arrangementet, og kom meget bra fra oppgaven. Rendalen Pensjonistforening var invitert som gjester til arrangementet, og ankom Elgå med en buss lastet med 56 rendøler, og flere hadde lyst å bli med, men bussen var full. Det var dekket til nærmere 130 personer i lokalet, og det ble bare 4 ledige plasser.

Hovedtemaet for dagen var den sørsamiske bosettingen i kommunen. Et noe uventet tema, men som syntes å vekke intresse og lokket mange til å ta turen til Elgå. Marie Kristine Lorentzen (Vesla) som selv er sørsame oppvokst i Gutu i Engerdal hadde påtatt seg å kåsere under tittelen ”Et gløtt av samisk historie og kultur med fokus på Svahken Sitje (Elgå reinbeitedistrikt). Hun gav et grundig og vel forberdt tilbakeblikk på samenes eksistens sør for Saltfjellet helt fra 1100-tallet og frem til i dag. Sannheten er ikke alltid hyggelig å høre, men storsamfunnet har etter hvert gitt vår urbefolkning annerkjennelse og mulighet for å bevare sin kultur og sitt språk, og å utøve sin tradisjonelle næring - tamreindrift - som så absolutt hører hjemme i en fjellkommune som Engerdal.

Etter Vesla sitt kåseri ble det servert samisk tradisjonsmat – reinskav med tilbehør – vel tilberedt av Lars Ivar og Mona Danielsen.

Programmet for øvrig bestod av orientering fra Eldrerådet og pensjonistforeninga, kaffe og kaker (mye) og åresalg. Etter at rendølene behørig hadde takket for invitasjoen ble dagen avsluttet med visesang av Elgåas egen trubadur Terje Husdal. ”Gammellensmannen” fikk oppfylt sitt ønske om ”Bryggedansen” som fremkalte både humor og sikkert også minner hos mange i salen som selve hadde opplevd det ”beryktede” sommerutskeielsen ved brygga i Elgå på 1960/70-tallet.

Som arrangør er vi meget godt fornøyde med dagen, og håper de mange fremmøtte også er det.

En stor takk til befolkningen i Elgå som hadde arbeidet med å stelle i stand til arrangementet.   

 

0 resultater