Eldredagen 2016 forberedes

Engerdal Pensjonistforening i samarbeid med Eldrerådet markerer Eldredagen 2016 i Elgå Samfunnshus lørdag 8. oktober kl. 1300.

 

     

Engerdal Pensjonistforening i samarbeid med Engerdal eldreråd markerer Eldredagen 2016 i Elgå Samfunnshus lørdag 8. oktober kl. 1300.

 

Program for dagen:

Kåseri av Marie Kristine Lorentzen: Et gløtt inn i samisk historie og kultur med fokus på Svahken Sitje (Elgå reinbeitedistrikt).
Det vil bli servert sørsamisk tradisjonsmat

 - kr. 150,-.

Orientering fra Eldrerådet.                            
Orientering fra Pensjonistforeninga.
Kaffe og kaker, åresalg og sosialt samvær. (Medlemmer fra Elgå, Femundsenden og Sømådalen tar med gevinster).

 

Arrangementet er åpent for alle.

 

Engerdal Pensjonistforening og Eldrerådet

0 resultater