Høsten sig på

Program for hausten 2016

Vi ynskjer nye og gamle medlemar velkome til ein ny haust.
Vi startar opp 7. sept. kl 1100 på Midtnes  Hotel.

 Marianne Hoff vil koma å snakke om "Kongens nei" som kjem på kinoen. Det kan bli svært interessant å høyra, og vidre ei god oppleving på kino.Elles er det viktig med ein" lang" prat etter sumaren. 

Utlodning prøver vi å ha på kvart møte.

1. oktoer er Eldredagen. Møte for oktober blir då flytta til denne dato og vi møtest på Kvikne Hotel.

Per Birger Lomheim vil koma å fortelje om Norske Turistvegar. Dessutan håpar vi å få Holmaduren med oss.

2. nov er ikkje heilt i boks men lovar det blir interessant.

7. des har vi Julemøte vårt. Jens Brekke kjem og underheld oss denne dagen.

 

Vel møtt

0 resultater