Engerdalsdagenes kjente logo

Engerdalsdagene 2016 er nå historie

Engerdalsdagene 2016  ble avviklet i tradisjonell form til tross for mye regn de to første dagene, men lørdagen ble tilgodesett med oppholdsvær og fin temperatur. 

 Det er mangeårig tradisjon at Engerdal Pensjonistforening har stand under Engerdalsdagene, og vi synes å ha fått en ideell plassering i hovedgata på plassen. Både medlemmer og mange andre setter pris på å komme innom teltet for å kvile beina og slå av en prat. Og en gratis kaffekopp med hjemmebakte kaker gir økt salg av lodder til vårt lynlotteri. Vi solgte i år lodd for kr. 21.800,- og det meste av dette blir netto etter som våre medlemer er rause med å gi gevinster.

Vi hadde i år et samarbeid med Engerdal Trekkspillklubb som solgte sin nysleppte jubileums- CD. Som takk for samarbeidet holdt Trekkspillklubben en "minikonsert" ved teltet på lørdag. Folk stanset opp og lyttet til musikken, og mange sikret seg CD-en som Gunvor var flink til å markedsføre. Per viste også selgeregenskaper utover dagen. 

Et nytt tilbud på årets stand var å notere seg som medlem i den nyopprettede facebookgruppa som Pensjonistforeninga har opprettet. Nærmere 40 medlemmer er nå registert i gruppa, og dette bekrefter at det er mange pensjonister som mestrer og benytter PC, nettbrett og smarttelefon. Styrets hensikt med å opprette denne facebookgruppa er å formidle informasjon om det som foregår i foreninge, men det blir også anledning for medlemmer å legge ut bilder og stoff som er av intresse for foreninga sine medlemmer. Det er viktig at eldre også lærer å benytte datahjelpemiddel, for vi blir mer og mer avhengig av det for å mestre hverdagen.

Beklagelig er det imidlertid at ingen kom og ønsket å bli medlem i Pensjonistforeninga. Er vi ikke flinke nok til å fortelle hva vi står for og hva vi kan tilby våre medlemmer? Alle medlemmer oppfordres til å kontakte naboer og kjente og spørre om de ikke snart føler seg "gamle nok" til å bli medlemmer. Det er en myte at en skal være "gammel" og gå med rullator for å være medlem  i en pensjonistforening. En trenger slett ikke være pensjonist heller.

Takk til alle som har bidratt til at vi fikk gjennomført vår deltakelse under Engerdalsdagene med å gi gevinster, betjene standplassen, bake kaker, rigge telt eller på andre måter vært behjelpelige. 

0 resultater