Oktobermøtet i Ilseng pensjonistforening

Full fart på Ilseng

Pensjonistene på Ilseng er i gang med ny sesong både med møter og fysisk hardtrening. Medlemstallet øker, og nå er det plassmangel på trimgruppa !

- Oppslutningen om treningene våre er så stor at nå har vi nesten ikke plass til flere, forteller foreningens leder Oskar Petersen. Hver tirsdag formiddag samles pensjonistene i Ilseng og Romedal til organisert trening på samfunnshuset. De siste årene har tilstrømningen steget til maksimum av hva det er plass til. -Et hyggelig problem, sier Petersen.

På medlemsmøtet i oktober var det imidlertid Statsbudsjettet for 2013 og forbundets nye eldrepolitiske handlingsplan som sto i fokus. Fylkessekretær Finn-Åge Løvlien holdt foredrag og slo fast at omsorg slett ikke er noen budsjettvinner denne gangen.  - Når vi fremmer sju prioriterte og meget godt begrunnede krav, og bare ett av dem blir etterkommet, har vi lov til å være skuffet, sa han. Bortsett fra kravet om mer midler til den kulturelle spaserstokken er hverken krav om likt minstefradrag, bort med avkorting av pensjoner, mer rettferdig finansiering av sykehjemsplasser, egenandelsordning for tannhelse eller redusering av trygdeavgiften etterkommet, opplyste Løvlien.

Han orienterte ellers om hovedelementene i handlingsplanen som landsmøtet vedtok i sommer. Her er forebyggende helsearbeid et nøkkelbegrep. Kommunene må investere i tiltak som på sikt forebygger både ulykker og sykdommer. Løvlien la sterkt vekt på den enkeltes ansvar for å ta vare på egen helse. - Det er DIN jobb å drive fysisk trening, holde hodet i aktiv virksomhet, ha et sunt kosthold og ha en kritisk holdning til mengden av medisiner,sa fylkessekretæren. Han roste det arbeidet som Ilseng pensjonistforening driver med tirsdagstrim for medlemmene. - Dere er et lysende eksempel for andre, avsluttet han.

Etter foredraget og lederens informasjoner overtok Bente Engelberg med sang og musikk. Og med kaffe, smørbrød og marsipankake på bordet gikk snart praten livlig ved bordene. Og enkelte tok en svingom til Bentes musikk !

 

0 resultater