«Balldag» på siste medlemsmøte før ferien.

Rundt 40 medlemmer møtte opp på Meisingset Grendehus, onsdag 8. juni.

Anders Røttingsnes

 

 

 

Anders Røttingsnes kunne ønske alle de rundt de førti fremmøtte velkommen til det siste møtet i lokallaget før ferien.

Terje Ramsøy Halle

Det var lagt opp til et godt program med foredrag og musikk. Terje Ramsøy Halle presenterte bilder fra gamle Tingvoll helt fra 1868 og frem til 1914. Kilden til bildene var kommunens fotosamling. Hovedvekten var lagt på prost og fotograf Råen sine bilder. Halle hadde også navn på steder og personer på flere av de mange flotte bildene som er en kulturskatt.

Målfrid Bølset

Målfrid Bølset leste møteboken, som ingen hadde anmerkninger til.

Så var det tid for Bondekvinnelagets ballgryte med tilbehør. Her var

Servering av ball

det bare å forsyne seg av festmaten til magen sa stopp. De fleste hadde nok en liten «reserveplass» for rabarbrasuppen med «dott». God hjemmelaget mat som man takker bondekvinnelaget for.

 

Syrisk trio

Etter maten fikk vi se og høre en Syrisk trio som spilte og sang

melodier fra sitt hjemland. Et svært populært innslag til gjensidig glede. Det er viktig at våre «nye landsmenn» tar del i de lokale aktivitetene.

Avslutningsvis fikk fylkessekretær Rolf Bjørseth holde foredrag. Han tok for seg situasjonen i Tingvoll når det gjaldt institusjonstilbudet og advarte mot den kommende populasjonsutviklingen i kommunen. Her har kommunen store utfordringer som de må ta på alvor og planlegge for, snarest mulig. Videre så kom han inn på hva som er på

Rolf Bjørseth

gang når det gjelder vår oppgave for å være forberedt på å møte fremtiden. Flere interessante prosjekter som også vi kan og må delta i. At vi må ta et større ansvar for egen alderdom var budskapet. Dette skal vi ikke gjøre alene, men i samarbeid med kommune og øvrig frivillig sektor. Til slutt hadde han en gjennomgang av forbundets prioriterte strategier. Det er ikke tvil om at oppgavene er mange, men at vi er på gang er viktig.

Til slutt overrakte Anders blomster til de som hadde bidratt til en trivelig dag og ønsket alle en riktig god sommer.

0 resultater