Dataansvarlig på kurs

Pensjonistforeningene i Sortland kurser seg

Dataansvarlige for pensjonistforeningene i Maurnes og omegn, Sigerfjord og omegn,  Sortland og Eidsfjord møttes til en kursdag, mandag 9.mai.

De som møttes var: Turi Paulsen, Liv Reinsnes Moen, Unni Nordgård og Bjørn Pettersen.

Vi gjennomgikk de nye hjemmesidene til foreningene våre og lærte  hvordan vi skal bli bedre til å markedsføre oss for våre medlemmer. I den digitale verden er det viktig å rekke ut med informasjon til mange.

Vi håper du liker vår side og følger oss i framtida.

0 resultater