Nyvalgt leder Johan Leren

Kristiansund Pensjonistforening hadde årsmøte på Barmanhaugen Seniorsenter
den 25. februar 2016 kl. 17.00

Johan Leren valgt som ny styreleder

Styreleder Inge Mellemsæther åpnet møtet med å ønske velkommen og referere innkalling og dagsorden.

Begge deler ble enstemmig godkjent.

Inge Mellemsæther - avgående styreleder

 Det ble ett minutt stillhet og tenning av lys for å minnes og hedre medlemmer som har gått bort i løpet av 2015 Spesielt nevnt ble Hans Karlsen, Margot Mellemsæther, Anne Kofoed og Marit Bodil Larsen som alle hadde gjordt en innsats for foreninga.

I henhold til innstilling fra styret ble Johan Leren valgt som møteleder,  Karl W. Strand var  innstilt til møtesekretær men hadde forfall. Inge Mellemsæther ble i hans sted valgt til sekretær.

Til å underskrive protokollen ble Ellen Stene og Ingeborg Bugge valgt.

Møteleder refererte årsberetningen, og knyttet en del opplysninger/kommentarer til denne. Styrets beretning for 2015 ble enstemmig godkjent.

Leder refererte regnskapet for 2015

Årsmøtet vedtok enstemmig å godkjenne regnskapet.

Enstemmig vedtak: «Kristiansund pensjonistforenings kontingent for 2017 ble vedtatt satt til

kr. 120,-. (Uendret kontingent.)

Styrets forslag til budsjett for 2016 ble deretter enstemmig godkjent.

Forslag på valg: leder Johan Leren, kasserer Kirsten Samuelsen (gjnv.) styremedlem Ellen Stene, varamedlem Paul Reiten. Valgkomite Jørgen Nordberg og Ingeborg Bugge.

Revisor Anne Grethe Kristiansen.

Styret ble gitt fullmakt til å finne en vara styremedlem, en til valgkomiteen og en

vara revisor.

Som utsendinger til fylkesårsmøte 16. - 17. mars i Molde ble valgt Johan Leren og Inge Mellemsæther

vara Karl W. Strand.

Alle valg ble gjort enstemmig.

Kirsti Gjeldnes, Ellen Stene og Jørgen Nordberg ble overrakt blomster som takk for at de stiller opp som kjøkken- og serveringspersonell på våre arrangemang.

Dermed ble det formelle årsmøtet hevet, og alle ble servert kaffe og velsmakende snitter mens  

praten gikk livlig ved bordene.

 

 

 

Inge Mellemsæther

referent

 

0 resultater