Forbundsleder Jan Davidsen

TRYGDEOPPGJØRET

Vi vet ennå ikke når trygdeoppgjøret blir. Ut fra tidligere år kan vi anta at oppgjøret starter rundt 18. mai, men dette er ikke bekreftet.

Revidert nasjonalbudsjett er planlagt lagt fram 11. mai. Det må foreligge før trygdeoppgjøret kan starte.

Trygdeoppgjøret 2015 endte med negativ kjøpekraft for alderspensjonister. Daværende statsråd Robert Eriksson satte ned et utvalg som skulle vurdere ordninger slik at trygdeoppgjøret ikke ender med tapt kjøpekraft.

Før påske kom svaret fra regjeringen, det blir ingen endringer på reguleringsprinsippene for pensjon.

Prognoser fra teknisk beregningsutvalg, TBU, er at lønnsveksten i 2016 blir 2,6 og prisstigningen 2,5. Med en fratrekksfaktor på 0,75 (underreguleringen), kan årets trygdeoppgjør ble enda dårligere.

Det er utrolig at landets over 850 000 pensjonister ikke skal ha de samme rettighetene som folk flest. Forbundsleder Jan Davidsen lanserer Pensjonistforbundet som den femte hovedorganisasjon, og krever at forhandlingsretten som ble fjernet i 2011 skal tilbake.

 

0 resultater