Det virker som om noe må ha gått galt under veis i prosjektet. Vi forsøker å finne ut av dette.

Høringsuttalelse til Agenda Kaupang rapporten fra Søndre Nittedal Pensjonistforening.

Å tro at framtidens pasienter ikke vil ha omfattende bistandsbehov, det være seg demenspasienter eller andre, eller at denne pasientgruppen hører hjemme i omsorg+ leiligheter, skulle vi gjerne ha sett ha blitt nærmere belyst/dokumentert.

Innholdsfortegnelsen i høringsuttalelsen (se vedlegg for selve høringsuttalelsen).

Oppsummering

1-Kommentarer til spesielle forhold:

          1- Tidshorisont 2040 – forventninger til rapporten

          2- Uklarheter i rapporten.

          3- Forekomst av demens. Konsekvenser

          4-Ulike roller i debatten. Premissleverandører.

2-Befolkning. Faktainformasjon og felles forståelse. Dekningsgrader

3-Innretning og dimensjonering

4-Tidsfaktoren, trinnvis utbygging. Strukturelle hensyn og lokalisering

5-Skyttas rolle

6-Økonomi. Begrensninger og muligheter. Hva skjer videre i Nittedal?

7-Referanser og henvisninger

0 resultater