Lederskifte på årsmøtet 2016

Etter årsmøtet 25. februar 2016 fikk foreningen nytt styre

Leder - Johan Leren

Nestleder/sekretær - Karl W Strand

 Kasserer - Kirsten Samuelsen

Styremedlemmer - Sylvia Karlsen og Ellen Stene

Varamelem - Paul Reiten

Valgkomité - Jørgen Nordberg og Ingeborg Bugge

Revisor - Anne-Grethe Kristiansen

0 resultater