Representantane frå "Enklere Liv" prsenterer varer som pensjonistar kan ha glede av.

Pensjonistmøte 9.februar 2016.

Frå februarmøtet i Helgatun.

Representantane frå "Enklere liv" viste fram varer som butikken deira fører, -varer som er nyttigge for oss pensjonistar. Ei svært nyttig orientering for oss. 

Vi fekk også bruke dei nye songhefta våre til tonar frå Olav Grimsbø sitt trekkspel. Allsong er populært. Det gir godt humør for dei frammøtte.  Og sjølv om vi "berre" var 25 deltakarar på møtet gav det god lyd i møtrommet.

0 resultater