Årsmelding 2015

Her finner du lagets årsmelding for 2015

Årsmelding for Tingvoll pensjonistlag 2015.

Styret har bestått av: Leder Anders Røttingsnes, nestleder Maria Sagli,sekretær Målfrid

Bølset, kasserer Arnljot Sætevik, styremedlemmer Brit Røv, Gunvor Nymark og Jon Hanem.

Varamedlemmer Rita Hjorthaug og Oddny Brevik.

I mai gikk Jon Hanem bort, og Rita Hjorthaug ble fast medlem i styret.

Det har vært 10 medlemsmøter og 9 styremøter.

Antall medlemmer var ved årsskiftet 98, av disse 14 kollektivt tilsluttet. Medlemstallet har gått ned så vi må fortsette å verve medlemmer.

Arrangement vi har hatt: Verdenseldredagen blei markert 30.sept. på Tingvoll menighetshus. Straumsnes pensjonistlag var invitert og i alt 70 personer var til stede. Leder Anders Røttingsnes ledet sammenkomsten.

Siste møte før sommerferien var på Meisingset grendahus der Meisingset Bygdekvinnelag serverte ball med flesk og duppe, dessert og kaffe. Vi takker for god mat og underholdning,og trivelig avslutning på semesteret.

Vi takker og kjøkkengjengen vår på menighetshuset, Anne Marie Astrid, Gunvor og Tordis for all god mat på møtene våre.

Disse har sponset oss i 2015: Gjensidige Halsa - Tingvoll,kr.2000, Tingvoll kommune kr.4000,Sparebanken Møre og firma A. Haugen annonser og COOP- blomster Turer: Dagstur til Smøla 22.juni, og 4dagerstur til Hamar, Skogmuseet i Elverum. Eidsvollsbygningen, Blåfarveverket og Hadeland Glassverk.

Utsendinger til fylkesårsmøtet: leder Anders Røttingsnes, og Arnljot Sætevik.

På høstkonferansen møtte leder Anders Røttingsnes. Maria Sagli. Henny Beverfjord og

Målfrid Bølset.

Leder, kasserer og sekretær møtte på politisk debattmøte som Sunndal Pensjonistforening arrangerte. Geir Helljesen ledet debatten.

Pensjonistlaget har ansvaret for en hyggekveld på Eldresenteret i året Vi akker Aaoe Marie Haugen, Henny Beverfjord, Astrid Nordli og Tordis StuevoU for ah ansvar og arbeid med dette.

Styret har vedtatt: Blomsterhilsen til medlemmer som fyller 90 år.. Des er overføt kr. 3000 til aksjon «Krafttak mot kreft». Ellers har styret arbeidd for å få fram aktuelle tem på hvert møte Her er noen av dem

Januar - Helse- og omsorgstjenesten i Tingvoll v Jorid Kamsvsåg.

Februar - Nordmøre bruk v Bjørn Gjøvikli

Mars- « Frå fiskarson til fylkesmann» ved Lodve Solholm

April- Kåseri om dikteren Jakob Sande ved Leif Endre Grutle

Mai - Flagget- ved Tove Rolland og vårmusikk ved Tor Strand

Juni – Film om hesjing i gamle dagar ved Eistein Beverfjord

9 Sept. – «Tingvoll Ullvarefabrikk» ved Helge Hegeberg og Marianne Nystad

30.Sept- Verdenseldredagen, kåseri ved Bernt Bøe

1. nov. – «Arv og testament» ved Alf Solli

 

Vi har også sendt invitasjon til dei politiske partiene til et debattmøte om eldreomsorgen i Tingvoll, men fikk ingen positiv respons. Dette er utsatt til januar 2016.

Styret vil takke alle for samarbeidet i året som er gått og ønsker det nye styret lykke til.

For styret: Anders Røttingsnes

 

0 resultater