Årsmelding

Årsmelding Straumsnes Pensjonistlag 2015

Styret; ledere Anne Grete Øydegard.

Nest leder; Edith Harriet Jørgensen

Sekretær; Aase Hals.

Kasserer; Jan Mørkedal.

Styremedlem; Åsmund Kanestrøm.

Styremedlem; Bjørg Ulset.

1. vara; Astrid Ljøkjel.

2. vara; Irene Nordheim.

3. vara; Åse Nastad.

Revisor; Olav Kvisvik, Ola Hals.

Vara; Arne Ohrseth.

Valg komite.

Leder; Gunnvor Aandal.

Medlemmer; Aksel Haugen, Marie Vulvik, Helge Ulset.

Representant for turkomite; Gunnvor Aandal.

 

Straumsnes Pensjonistlag har økt medlemstallet fra 66 medlemmer til 72 medlemmer i 2015.

Vi har hatt 5. styremøter og 8. medlemsmøter i 2015.

Kontingenten for 2016 økes med kr.19.-totalt på landsbasis med kr.300,-

Middag og kaffe på medlemsmøtene økes fra kr. 50,- til kr.75,-fra 1/1- 31/5 2015.

Middag og kaffe økes ytterlige fra kr.75,- til kr, 100. fra 1/8 2015.

Ta med hjem mat fra medlemsmøtene, økes fra kr. 30,- til kr.50.

Aktiviteter;

Sammen med Tingvoll Pensjonistlag og Tingvoll Helsesportslag, har vi vært med på å arranger 2 turer.

 

Den 22, juni 2015; Dagstur over Tustna til Edøy og Smøla med Iver Nordseth som guide.

Deltagerne fikk mye fin og interessant informasjon om denne fine øya i vårt nærområde.

Den 10. august startet et 4. dagers tur til Østlandsområdet, med Victoria hotell på Hamar som base.

Utfluktene gikk bla. Til Skogbruksmuseet på Elverum, Eidsvollsbygningen og Blåfargeverket på Modum.

Det refereres om mye god mat og fine opplevelser på turen.

Straumsnes Pensjonistlag har samarbeid med Saniteten i Straumsnes, og deltatt i Ruslegruppa i Omsorgsboligene.

Den 11-12 mars, representerte Anne Grete Øydegard, på Pensjonistforbundet sitt årsmøte i Molde.

Den26.august var styret i Straumsnes Pensjonist lag invitert til 40 årsjubileum til Surnadal pensjonistlag, Edith Jørgensen, Bjørg Ulset, Arne Lothe, Åsmund Kanestrøm, og Jan Mørkedal, deltok der.

Den 15.oktober representerte styret; Anne Grete Øydegard, Edith Jørgensen, Jan Mørkedal og Åsmund Kanestrøm, på høstkonferansen i Kristiansund. Quality-hotell-Grand.

Den Internasjonale eldredagen, var det Tingvoll Pensjonistlag som stor for arrangement.

Vårt pensjonistlag deltok med 20 medlemmer, den 30/09.

Til Tingvoll eldreråd, valgte vi inn to medlemmer; Kirsti Holm og Gunnvor Aandal.

Kirsti Holm ble leder og Gunnvor Aandal nestleder i Tingvoll eldreråd.

Fra Tingvoll kommune fikk vi kr.2000,- av kulturmidlene som deles ut hvert år til foreninger og lag.

Til «INFO» nettverk, ble Anne Grete Øydegard valgt som representant for Straumsnes- og Tingvoll pensjonistlag.

 

Underholdning til medlemsmøtene:

Musikk ved vår faste spillemann, Helge Ulset med trekkspill og gode vitser.

Allsang, middag, kaffe og kaker eller dessert, loddsalg.

 

Vi har hatt ulike temaer på medlemsmøtene, som har vært veldig populært.

Tema; V/ bibliotekar fra Tingvoll bibliotek, Marit Gravem Stølen, hjelpemidler for eldre og svaksynte.

Tema v/ Ergoterapeut Heidi Strømsvåg, om hjelpemidler som kommunen leier eller låner ut til eldre og svak synte.

Tema v/ lensmann Alf Sollid, arv og arveoppgjør, testamentet og førerkort.

Tema v/sokneprest Katrine Grutle, kirke og kultur- diakoni.

Tema v/teknisk etat Tingvoll kommune Erling Ormsettrø, brann og brannsikkerhet.

Tema v/ kulturelle innslag fra medlemmene; sang, musikk, opplesning av historier og dikt.

Tema v/ julemøtet – jul- advent ved prost Magne Bergslid fra Meisingset, han fortalte om da han var prest i Rindal og bodde på prestegarden, og da Kong Olav bodde på prestegarden for det var Norges mesterskap på ski.

 

Jeg vil takke alle som har deltatt på møtene i 2015.

Til styret for godt samarbeide, til alle medlemmene som kommer på møtene.

Til kjøkken gjengen; Tove Nilssen Hafskjær og Kirsten Ulset, for gode middager, kaffe, kaker og desserter, pynting av bord og servering.

Til vår faste spillemann, Helge Ulset.

Det har vært et godt og lærerikt år.

Anne Grete Øydegard

0 resultater