Medlemsmøte 28. januar 2016

Kristiansund pensjonistforening hadde medlemsmøte 28. januar 2016 Møtet fant sted på Barmanhaugen Seniorsenter, åpnet kl. 1700.

Kristiansund pensjonistforening hadde medlemsmøte 28. januar 2016 Møtet fant sted på Barmanhaugen Seniorsenter, åpnet kl. 1700. 30 medlemmer møtte opp, noe bedre enn sist, men vi skulle gjerne sett at oppslutningen var noe større.     Møtet ble åpnet og ledet av styreleder Inge Mellemsæther, som refererte dagsorden. Han ønsket alle velkommen, og en spesiell velkommen til Aksel Iversen som sto for musikken på en dag vår faste musikant ikke hadde anledning.     Åpningssang: Zanzibar, med vår faste «oppsanger» Ingeborg Bugge på plass.    

Deretter tok Mellemsæther opp en del lagsaker, og refererte skriv fra Pensjonistforbundet sentralt og lokalt, samt jule- og  nyttårshilsener fra samme. Blant temaene i skrivene var statsbudsjettet 2016 kanskje det viktigste, hvor det foran drøftingsmøte mellom regjeringen og SAKO var reist en del krav. Det viktigste kravet er et krafttak for enslige minstepensjonister. Det vises til at EUs fattigdomsgrense for 2014 var på 216.000 kroner, og at deres pensjon må økes fra 2G til 2,8G. Andre viktige krav er om fjerning av avkortningen av grunnpensjon for pensjonistpar, økning av bevilgningene til aktivitetssentra og øremerkede midler til bekjempelse av overgrep mot eldre, m.m.     Pensjonistforbundet frykter at rabattordningen for dobbeltrom på sykehjem blir en sovepute for politikerne, i stedet for å bygge nok sykehjem.

 I brevet fra fylkesforeningen ble det bl.a. minnet om fristen for innsendelse av saker og forslag på styrerepresentanter til fylkesårsmøtet 16. og 17. mars. Mellemsæther ba forsamlingen om forslag til kandidater til verv, ingen forslag ble lagt fram.

Han orienterte deretter om at foreningens årsmøte blir avholdt 25. februar, og anmodet om at flest mulig møter. Så tok han opp spørsmålet om eventuell medlemstur i år, muligens i juni. Han lurte på om noen var interessert, og eventuelt om det skal være dags- eller overnattingstur.  En del meldte sin interesse, og alle fortrakk overnattingstur. Mellemsæther mente at det neppe er mulig for vår forening å arrangere tur alene, og Strand orienterte om hva Fagforbundets pensjonister hadde foretatt seg i denne forbindelse. Leder tar kontakt for å beramme fellesmøte med Fagforbundspensjonistene.    

Underveis var det tid til uvanlig mye musikk og sang, og både Ingeborg Bugge og Aksel Iversen sang solo en rekke ganger. Som vanlig ble det servering av snitter og kafe, og – selvsagt – loddsalg og – trekning, som ga en pen inntekt. Stemningen var upåklagelig!  Til slutt minnet lederen om årsmøtet 25. februar, takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

Karl W. Strand, sekretær

 

0 resultater