Møte i Tustna Pensjonistforening

Fredag 29. januar avviklet Tustna pensjonistlag sitt første møte i 2016.

Fredag 29. januar avviklet Tustna pensjonistlag sitt første møte i 2016. Leder Roger Hammer kunne ønske 16 personer velkommen. Ola Nedresæter var kommet med trekkspillet, så musikk skulle det bli.

Roger Hammer

"Pensjonistenes velkomstsang" ble sunget før referatet fra julemøtet ble opplest og godkjent. Så var det kommet brev fra Sigrid Lien der hun dessverre må si fra seg mer spilling på møtene av helsemessige årsaker. Hun har vært en trofast spilledame i mange år.

"De nære ting" ble sunget før Roger informerte om sommerturen til Østersund som er under planlegging. Det er stor interesse for denne turen. Så ble det også pratet om en dagstur. Det var forslag om Ålesund og Aukra, men det ønskes flere alternativer. Ola spilte "Han er min sang og min glede". Etterpå ble "Barnatro" sunget.

Nå ble det prat om kommunereformen og hva som er kommunens planer for Tustna sykehjem med kjøkken. Flere hadde meninger om dette viktige tema. Vi må stå sammen for å få beholde sykehjemmet slik som det er i dag. Roger Hammer har som leder av Eldrerådet og Tustna pensjonistlag sendt et brev til Aure kommune. Der ber han om svar på en rekke viktige spørsmål angående de eldres situasjon og rettigheter. Sverre Jørgenvåg hadde også et godt innlegg vedrørende Tustna sykehjem.

Ola spilte "Fjållbackavalsen" av Jularbo før bordverset ble sunget. I dag fikk vi servert en god blomkål- og brokkolisuppe med godt brød til. Takk til kjøkkenet. Etter maten samlet Bjarne Guldstein inn matpengene. "La oss leve for hverandre" ble sunget. Nå ble det åresalg ved artigkarene Ingolf Fossland og Bjarne Guldstein, og gevinstene ble utdelt til glade vinnere.

Kaffetida var kommet, og sammen med kaffen ble ei veldig god bløtkake servert. Ola spilte Jularbos "Min første komposisjon" og "Olandstoser". Leder Roger Hammer takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem. Ola fikk en blomst som takk for fin musikk.

Neste møte blir fredag 26. februar.

Johanne Skaret, sekretær

 

0 resultater