Møteprogram  2020

Spesifisert møteprogram for  2020

 

27. januar:       Medlemøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 16.00    

                                Foredrag ved Eirik Leren og Gry Røste

                                "Leve hele livet" Lørenskog en aldersvennlig komunne

                                 Servering.  Tond Aages spiller til dans                                                            

                 

24. februar:      Årsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl.16.00      

                                  Vanlige årsmøte saker.                                                   

                                 Påfølgende medlemsmøte starter ca. kl. 17.30 .

                                  Servering. Jim Oddwins  spiller til dans.            

 

30. mars:           Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 16.00

                                  Underholdning ved Oddrun og Oddbjørn

                                   Servering. Peder Ytterli spiller til dans.

 

27. april:              Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 16.00

                                   Foredrag ved Anne Svarlien "Den nye arveloven"

                                     Servering. Jim Oddwins spiller til dans.             
 

25. mai:                  Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 16.00

                                     Underholdning ved Raymond Løvhaugen

                                      Servering. Peder Ytterli spiller til dans

                          

31. august:          Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 16.00

                                    Foredrag ved Aage Tovan "Lørenskog før og nå"

                                     Servering. Trond Aages spiller til dans.

 

28. september:   Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 16,00   

                                       Unserholdning ved "Nittedal Jazzband"

                                        Servering Peder Ytterli spiller til dans.                               

                                         

26. oktober:         Medlemsmøte Samfunnshuset, Kjenn kl. 16.00

                                      Bildeforedrag ved Henrik Strømstad "Nasjonalparker"

                                      Servering. Jim Oddwins spiller til dans.

                                    

30. november:  Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 16.00

                                     Underholdning ved "Per Spellemann"

                                      Servering. Peder Ytterli spiller til dans.

                                                                    

09. desember:  Julebord Olavsgård Hotel, Triaden

                                      Jim Oddwins spiller til dans.

 

 

Det tas forbehold ved endringer i programmet

                     

0 resultater