Oddrun Strand Rangnes

Helseutvalget

Helseutvalget velges av styret i fylkesforeningen 

Utvalget har tre medlelemmer: Tor-Kristian Rønneberg, Liv Brynildsen og leder Oddrun Strand Rangnes.

Pensjonistforbundet Rogaland's rettningslinjer for hvilke saker som utvalget kan behandle er:

* saker som Pensjonistforbundet sentralt ønsker behandlet

* saker som fylkesforeningen ønsker behandlet

* saker som helseutvalget selv tar opp

Helseutvalget har regelmessige møter, og det er mange saker og problemer vedrørende eldres helse og rettigheter i forbindelse med hjemmetjenester, sykehjemsplasser, ernæring og tannpleie, for å nevne noen som behandles.

Utvalgets medlemmer deltar gjerne på lokalforeningenes møter for informasjon, etc.

Helseutvalgets årsberetning legges fram på årsmøtet 15. mars.

 

0 resultater