Samtale mellom medlemmer fra fylkesstyret og intersserte madalitter

Mulighet for pensjonistforening i Mandal

 Mange Vang i fylkesstyret har hatt kontakt med enkeltpersoner i Mandal med sikte på å danne en lokalforening i byen. Tirsdag 19. januar møte noen av disse representanter fra fylkesstyret i lokalene til Frivilligsentralen.

 Det ble en samtale som berørte arbeidet i lokalforeningene, på fylkesplan og på nasjonalt plan. Tonen var positivt, og det var enighet om at de frammøtte skulle arbeide videre med sikte på å få i gang en lokalforening.

Representanter fra Mandal ble invitert til fylkesårsmøte i mars for å bli nærmere kjent med arbeidet i fylket. Det var også interesse for at enkeltpersoner ville besøk lokalforeninger i nabokommuner.

 

0 resultater