Møteleder Gro Lande konfererer med  forbundsleder Jan Davidsen

Møte med forbundsledelsen

Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen og generalsekretær Harald Normann møtte fylkesstyrene i Aust-Agder og Vest-Agder i Kulturhuset i Arendal tirsdag 12. januar 2016.

 Møtet var et ledd i en landsomfattende møteturne som de to lederne gjennomfører.

Fra sentralt hold ble det stilt spørsmål om hvordan fylkesstyrene kunne bidra til å gjennomføre de prioriteringer som er vedtatt av landsmøte og landsstyret. De var interessert i hvilke oppgaver som er løpende i det enkelte fylke, og hva slags begrensninger fylkene har.

Fylkene orienterte om sine aktiviteter på ulike områder, og hvilke planer de hadde for 2016.

På dette grunnlag ble det utvekslet tanker og ideer om arbeidet framover.

Hovedmål for Pensjonistforbundet er

- forhandlingsrett på vegne av landets pensjonister

- at medlemstallet skal vokse til 650.000.

Møtet ble ledet av styreleder i Aust-Agder Gro Lande.

Styremedlemmer fra begge fylkene

0 resultater