Nyhetsbrev 6/15

I dette nummeret:
Nytt fra Nordkapp PF
Håndbok for eldrerådet i arbeid  og andre nyttige hefter til bestilling
Nytt fra Kautokeino PF
Morgendagens aktivitetssenter
Nytt fra Tana PF
Info og julehilsen

 

Samspill med eldrerådene kan startes med å dele ut informasjon: Se side 3 om heftet Eldrerådet i arbeid.

 

 

 

 

 

 

Vedlegg

0 resultater