Sekretørkurs

Fylkesfgoreningen arrangerte kurs for sekretærer i lokalforeningene

Kurset ble arrangert på Heracleum Bo og Servicesenter i Tromsø onsdag 4. november. I alt 20 hadde medt seg på kurset som ble gjennomført av leder Reidun Melkild og fylkessekretær Torstein Jenssen.

Det ble arangert en lederkonferanse 9. oktober 2014 med godt resultat. Det ble i etterkant av konferansen vedtatt å gjennomføre kurs for sekretærer og kasserere. Sekretærkurset ble fastsatt til november 2015 og kassererkurs i løpet av våren 2016.

Kurset ble lagt opp med to adskilte foredrag som tok for seg generelle og formelle oppgaver i lokalforeningene med spesill vekt på sekretærens funksjon.

Deltakerne var aktivt med i meningsutveksling og innspill i løpet av kurset. Aktiviteten i foreningene varierer fra forening til forening og innspillene fra kursdeltakerne var interessante og opplysende for forsamling og kursledere.

Vi lærte av hverandre og følte at vi ble mye klokere alle sammen.

Innspill og ideer ble notert og vil bli tatt med i vårt videre arbeid. Vi takker deltakerne for konstruktiv medvirkning og ønsker lykke til med virksomheten i lokalforeningene.

 

0 resultater