Sigrid Barm (til venstre) og Dagny Utgård fikk forbundets hedersbevis. Bak står leder av Pensjonistforbundet Østfold, Gerd Skovdal (til venstre) og leder av vestre Hvaler pensjonistforening de seneste 18 år Alvhild Anette Larsen.

Vestre Hvaler pensjonistforening
feiret 50-års jubileum 13. november

Dagny Utgård og Sigrid Barm, som har vært medlemmer siden starten, ble hyllet denne dagen. Leder av foreningen gjennom de siste 18 år, Alvhild Anette Larsen kunne overrekke de to Norsk Pensjonistforbunds hedersbevis, forbundets smykke og blomster under jubileumsfeiringen som fant sted i Vesterøy Bedehus, hvor foreningen har holdt til i alle år

Foreningen ble stiftet 13. november 1965 i Vesterøy Bedehus. 3. desember samme år ble det holdt et oppstartmøte hvor det meldte seg inn 20 medlemmer. Kontingenten ble satt til 10 kroner for ektepar og 6 kroner for enkeltmedlemmer. Allerede i juni dette året var foreningen av gårde på den første dagsturen for medlemmene. Dette har siden blitt en tradisjon.

På styremøtet 22. februar 1966 ble det bestemt at foreningen skulle melde seg inn i Norsk Pensjonistforbund.

Det har vært et godt samhold i foreningen i alle år. I dag har foreningen 50 medlemmer. Styret i jubileumsåret er: Leder Alvild Anette Larsen, nestleder Sunni Hafstad, kasserer Jorunn Olsen, sekretær Astrid Haugerød og styremedlemmene Inger Johanne Nielsen, Ingrid Bekkevik og Nils Johnsen.

Gavedryss

Leder for Pensjonistforbundet i Østfold, Gerd Skovdal gratulerte med jubileet. Hun hadde aldri hørt om andre som hadde 50 års medlemskap i en pensjonistforening. Hun hadde med hilsning fra Pensjonistforbundet, og overrakte gaver fra forbundet sentralt og fra Østfold lokalt.

Ordfører i Hvaler, Eivind Normann Borge, hilste den driftige foreningen og understreket betydningen av at eldre kommer sammen. Det bidrar til trivsel og ikke minst trygghet sa han. Med gavekort fra kommunen og avsluttet med et ønske om at både medlemmene og foreningen fortsatt holdt seg friske og vitale.

Sogneprest i Hvaler Grete Hommel gratulerte foreningen og overrakte blomster.

Hilsen og gave fikk jubilanten også fra Kirkeøy Pensjonistforening ved leder Bjørn Vidberg.

Etter at de som hadde stelt i stand til denne hyggelige festen var takket, gevinster i det store lotteriet var delt ut og alle ønsket vel hjem, er det bare å se fram mot de neste 50 år…

 

0 resultater