Festdeltakere

Feiring av 40-års virke

Fredag 23. oktober 2015 kunne Tustna Pensjonistlag feire sitt jubileum .

Det var på Bua på Nordheim rundt 40 medlemmer gjestert og inviterte kunne benke seg rundt et pyntet festbord for å markere lagets 40 års virke. Arrangementet var preget av gode taler, overrekkelser av gaver og hilsner. Også underholdning hørte med sang og fremstilling av revynummer fra fredsmarkeringen. Videre var det vakker trekkespillmusikk samt et hyggelig gjenhør fra lagets første utflukt i 1975. Som seg hør og bør var det allsang og det hele toppet seg med servering av middag med påfølgende kaffe og kaker som mettet alle mager.

Det var laget et jubileumsskrift som du kan lese ved å klikke på vedlegget til denne artikkel.

Styreleder Roger Hammer hilste forsamlingen med følgende tale:

Styreleder Roger Hammer

Kjære pensjonister, medlemmer i Tustna pensjonistlag, pensjonister fra Aure pensjonistforening, ordfører, representanter fra pensjonistforbundet i Møre og Romsdal.

Hjertelig velkommen til Tustna pensjonistlags 40 årsjubileum og markering av denne begivenheten.

Hele 40 år er gått siden etableringen av Tustna pensjonistlag, de første 30 årene i pensjonistlagets historie er vel nedskrevet og dokumentert av Sverre Jørgenvåg.

Underholdning v/John Målen,Bjarne Gulstein, Hans Lauritzen, Ingolf Fosland og Bjarne Utne

Det var til markeringen av lagets 30 års jubileum i 2004, nå er det gått ytterlig 10 år og et nytt jubileum skal av stabelen.

Lite eller ingen ting i 1975 ante dagens styreleder for Tustna pensjonistlag at han i 2015 skulle skrive disse ord i forbindelse med lagets 40 årsjubileum. I 1975 var undertegnede på « bøljan den blå « Med unntak av en tur på Nordheim i 1965, hvor vi losset olje på dieseltankene til Nordheim handel, må jeg ærlig si at Tustna var ukjent for meg.

I denne 40 års meldingen er det naturlig å bruke den tidligere 30 årsmeldingen som grunnlag til denne meldingen og nå legge til fakta

Sigmund Fuglevaag underhold på trekkspill

og begivenheter for de 10 siste år. Av forståelig årsaker er alt som ligger bak oss ikke til å forandre på, men framtiden kan vi i aller høyeste grad påvirke. Vi, pensjonistene kan gjøre det og framtidige pensjonister må også gjøre det.

Sverre Jørgenvåg, skriver i lagets 30 års melding at, sitat: et pensjonistlag skal være et høringsorgan ovenfor sentrale myndigheter, og det skal etter evne påvirke de beslutninger som vedrører de eldres ve og vel i kommuner og land, sitat slutt. Detter er i aller høyeste ord som gjelder i dag, mer enn noensinne.

Til allsangene spilte Sigrid Lien

Det er også i dag og i framtiden svært viktig at pensjonistlaget «bruker» kommunens eldreråd mer aktivt, slik at eldrerådet kan påvirke kommunen i saker og avgjørelser som inkluderer kommunens eldre/pensjonister. Derfor er et positivt samarbeide i mellom pensjonistene, eldrerådet og Aure kommune av aller største betydning.

 

Fylkessekretær Rolf Bjørseth overrekte gaver og hilsner fra Pensjonistforbundet og fylkesforeningen

Med de beste ønsker for i dag og framtiden

For styret i Tustna pensjonistlag

Roger Arne Hammer

 

Ordfører Ingunn Golmen hilste fra kommuinen

Karen Sundsby hilste fra Aure Pensjonistforening

0 resultater