Lyttende forsamling på konferansen i Flekkefjord

Leder-/helsekonferansen 2015

Årets konferanse ble holdt i Flekkefjord onsdag 14. oktober. Innledere var Gunhild Solberg, Pasient- og brukerombudet, Tor-Kristian Rønneberg, tidligere leder av helseutvalget i Pensjonistforbundet og Tor Nilsen, tidligere kommunelege i Flekkefjord og medlem av helseutvalget i Pensjonistforbudet Vest-Agder.
 

Tor- Kristian Rønneberg

Gunnhild Solberg

Ordfører Jan Sigbjørnsen

Tor Nilsen

 Konferansen var beregnet på ledere i lokalforeningene og aktuelle kandidater til eldrerådene. Ordfører Jan Sigbjørnsen ønsket deltakerne velkommen til Flekkefjord og deltok på konferansen.

Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder.

Gunnhild Solberg tok først for seg Ombudets oppbygging innenfor kommunehelsetjenesten. Ivareta pasientens behov, interesser og rettssikkerhet er en av Ombudets viktigste oppgaver.

Ombudet i Vest-Agder mottar  ca.  600-700 henvendelser hvert år. På landsbasis er tallene 14.000 – 15.000 i året. Det viser seg at de fleste klagene som kommer inn  gjelder fastlegeordningen.

Ombudet trer også støttende tid dersom eldre – eller pårørende – trenger hjelp til å  søke om å få innvilget  hjemmehjelp eller institusjonsplasser.

Fra forsamlingen

En god alderdom.

Tor Kristian Rønneberg snakket om alderdom og målsetningene om å oppnå en god alderdom. Det at vi har en bedre alderdom i dag enn våre forfedre for 150/200  år siden begrunnet han med den høye levealderen vi har idag. I 2012 var tallene 83.4 for kvinner og 79.4 for menn.

Han avsluttet hele med å gi oss 10 gode leveregler som han mente var verd å følge.

1. Ta ansvar for din egen helse.       2. Bruk kroppen din.       3. Stump røyken.      4. Måltider er halve helsen.    5. Sov deg frisk.     6. Stress med vett.    7. Hold fred med familien din. 8. Unngå ulykker.      9. Vis respekt for alkohol.   10. Bruk ikke pille for alt som er ille.

Fremtidige utfordringer i den kommunale helsesektoren.

Tor Nilsen var veldig opptatt av kommunens evne til å kunne gi sine innbyggere det best mulige helsetilbudet. Var kommunene små, var det viktig med et godt samarbeid med nabokommunene.

Dette følte han ikke alltid fungerte like godt.

Velferdsteknologien var et annet emne han berørte. Her forskes det frem mange nye muligheter, men varme hender og en å snakke med vil alltid være en  viktig faktor i alt helsearbeid.

Et viktig punkt for han var også at de som oppsøker fastlegen, kommunehelsetjenesten eller institusjoner, alltid blir møtt med respekt og blir tatt på alvor.

Referatet fra konferansen er skrevet av Marit Dahlberg Skogen.

 

0 resultater