Pensjonistforbundet advarer mot økte forskjeller

Enslige minstepensjonister er den desidert største taperen i statsbudsjettet for 2016 som ble lagt fram 7. oktober. Pensjonistpar ble en av budsjettvinnerne.

 Regjeringen vil bruke 900 millioner kroner i 2016 på å heve satsen på avkortning av pensjonen for gifte og samboende pensjonist-par fra 85 til 90 prosent. Avkortningen får virkning fra 1. september 2016. Årsvirkningen på å heve avkortningen blir 2,7 milliarder kroner, gjeldende fra 2017.

- Pensjonistforbundet har gått inn for å fjerne avkortningen i sitt handlingsprogram ut fra et rettferdighetsprinsipp. Dette vil også komme minstepensjonistektepar til gode. Derfor er forslaget fra regjeringen bra, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Minstepensjonistene taper

Aleneboende minstepensjonister er den gruppen som kommer aller dårligst ut i årets statsbudsjettet. Minstepensjonister betaler ikke skatt på pensjonen sin, og får dermed ikke den skatteletten som 9 av 10 arbeidstakere og pensjonister får. Men de får, som alle andre, økt moms på kultur og underholdning, samt at egenandelen til helsetjenester øker nominelt, kringkastingslisensen øker, kommunale avgifter øker og avgifter på alkohol og tobakk.

- Dette er et statsbudsjett som legger opp til økte forskjeller. Økningen i momsen, kringkastingsavgift og ulike andre avgifter er ikke progressive. De har derfor størst virkning for de med lavest inntekt.

Det er vel 50.000 aleneboende minstepensjonister i Norge. Satsen for minste pensjonsnivå for enslige er 175.000 kroner, mens EUs fattigdomsgrense for 2014 var på 216.000 kroner. For å løfte minstepensjonistene over fattigdomsgrensen må de heves fra dagens 2G til 2,8 G.

-Enslige eldre er en betydelig andel av fattigdomsproblemet i Norge. Eldre som bor alene, og som er over 66 år, utgjør 22 prosent av de som er fattige over tid. Derfor er det også urovekkende at bostøtten ikke øker for enslige. Det er i første rekke eldre kvinner som er i fattigdomsgruppen, sier Jan Davidsen.

-Vi er klar over at mange minstepensjonister kan ha tilleggsinntekter, men en rapport fra Statistisk sentralbyrå, SSB, fra 2012 viser at andelen fattige blant minstepensjonistene var 68 prosent, mot 12 prosent i befolkningen som helhet. Minstepensjonister har ikke tatt del i velstandsutviklingen på samme måte som lønnsmottakere. Dette vet regjeringen, men har valgt å ikke gjøre noe med det, sier forbundslederen.

0 resultater