En entusiastisk Generalsekretær på vår ledersamling

Ledersamling på Tyrifjord Turisthotell

 52 tillitsvalgte fra foreningene i Buskerud var samlet 24. september 2015

 Tillitsvalgte fra 25 foreninger var samlet på Tyrifjord Turisthotell for å gjennomgå det nye Handlingsprogrammet for 2015 - 2018.  Det var en entusiastisk generalsekretær som ledet oss igjennom hvilke muligheter og utfordringer vi har foran oss.  Handlingsprogrammet er oversiktlig bygget opp og nytt for denne perioden er at det er spesifisert hva lokalforeningenes ansvarsområder er.  Vi diskuterte også utfordringene vi har i forhold til medlemssituasjonen i Buskerud, hva vervekomiteen kan hjelpe til med og hva som fungerer bra i forhold til verving lokalt.  En oversikt over dette ligger vedlagt i presentasjonen med tall på våre medlemmer.  Ny vervebrosjyre ble utdelt på møtet og vi skal lage en oversikt over temaer og underholdere slik at vi kan gjøre møtene mer attraktive og også tiltrekke oss yngre pensjonster.  Presentasjoner og dokumenter er vedlagt.  Vervebrosjyre vil bli sendt i posten til foreninger som ikke deltok på møtet.  Flere kan bestilles hos fylkessekretæren.

0 resultater