LES SISTE NYHETSBREV  - NR. 5/15

Nyhetsbrev nr. 5/15

Siterer leder Jan Davidsen, fra landstyremøtet i august:  "Vi er inne i en brytningstid"

 

Hilsen fra sekretæren

Gjennomgang fra Handlingsprogrammet 2015-2018

Angående Finnmark Fylkeskommune og tilskudd til frivillige organisasjoner

Opprop fra Jan Davidsen vedrørende flyktningekrisen i vårt nærområde

 

Vedlegg

0 resultater