Ingrid Romuld – Kleive Pensjonistforening, Jakob Strand – styreleder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, Torgeir Dahl – Molde kommune, Jon Aasen – Fylkesordfører, Ottar Befring - Molde Pensjonistforening

Unik undertegning av avtale.

Torsdag 1.oktober, på den internasjonale eldredagen, undertegnet Pensjonistforbundets lokalforeninger i Molde, Molde kommune og Fylkeskommunen, en avtale om samarbeid med mål om å forbedre folkehelsen for eldre.

Torsdag 1.oktober, på den internasjonale eldredagen, undertegnet Pensjonistforbundets lokalforeninger i Molde, Molde kommune og Fylkeskommunen, en avtale om samarbeid med mål om å forbedre folkehelsen for eldre.

En fullsatt rådhussal overvar den høytidelige handling

Et pilotprosjekt som er forankret i fylkets regionale delplanen for folkehelsen, er en realitet. Initiativet til prosjektet ble tatt av Pensjonistforbundet Møre og Romsdal. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen er det nå konkretisert en avtale mellom partene hvor hver av partene har sine forpliktende oppgaver med å fremme folkehelsearbeidet.

Et høytidelig øyeblikk

Avtalen innebærer at lokalforeningene skal delta i oppgaver og tiltak som man sammen med kommunen er blitt enige om. Videre at man skal skaffe seg nye alliansepartnere innenfor feltet. Dette betyr at man skal forsøke å aktivisere flest mulig i deltakelse i oppgaver og tiltak, som også har samfunnsmessig nytte. Man tar i bruk den unike ressursen de eldre er på en positiv og inkluderende måte. Selv om man allerede har mange aktiviteter og tiltak for eldre, så innebærer avtalen at man nå setter dette i system og at det blir oversiktlig. Inkludering er et stikkord som er viktig og at alle får anledning til å kunne delta. Avtalen vil også bety at man for bedre brukermedvirkning på eksisterende tiltak samt skape nye. Målet er å skape nye møteplasser og arenaer for alle, på alle nivåer. Dette vil resultere i bedre livskvalitet og følgelig bedre helse. Avtalen betyr at man nå har forhandlingsrett med kommunen.

For fylkeskommunens del vil slike avtaler bety at man får en oversiktlig utvikling over arbeidet med folkehelsen og de har en koordinerende rolle i utviklingsfasen av samarbeidet mellom partene. Videre vil fylkeskommunen være en innspiller til tiltak og en støttespiller i de offentlige systemer.

Man har som mål at i løpet av 2016 vil de fleste kommunene i fylket ha inngått slike avtaler.

 

0 resultater