Vi ser fra venstre: Lillemanns trio, innfelt forfatter Britt Karin Larsen og en lydhør forsamling i amfiet.

Første høstmøte 2015

1.sept.  kl 18.00 hadde Marnardal Pensjonistforening møte i Marnar Aula. I samarbeid med biblioteket kom forfatter Britt Karin Larsen. Lillemanns trio underholdt.

 Det var Marnadal og Høye som hadde ansvar for dette møtet, og Aslaug Junker ønsket velkommen og presenterte kveldens opplegg. Etter at Lillemans trio hadde framført tre sanger, introduserte bibliotekar Janne Wigemyr forfatteren Britt Karin Larsen som fortalte om sitt forfatterskap, Hun har skrevet flere bøker om ”De reisende” og om Finnskogfolket. Hun fortelte med stor innlevelse om sin interesse og kjerlighet til disse folkegruppene. Etter kaffepausen med åresalg og fine gevinster, ble det sang og spill av Lillemanns trio.

0 resultater