S trraumsnes 1937

26.01.2015 Årsmøte Straumsnes pensjonistlag.

Av 66 medlemmer møtte 40 til årsmøte på Grimstad menighetshus.

 

Helge Ulseth var der med trekkspill og vi åpnet møte med "La oss leve" leder Gunnvor Aandal refererte fra årsmeldingen, styret har bestått av;

Gunnvor Aandal leder. Anne Grete Øydegard nestleder, Jan Mørkedal kasserer, Arne Lothe sekretær. Asmund Kanestrøm styremedlem, Carl Rasmussen styremedlem

Vara, 1. Astrid Ljøkjell, 2 Bjørg Ulseth 3. Irene Nordheim,

Revisor. Olav Kvisvik, Liv Boksasp, vara. Ame Ohrseth

Av 66 medlemmer møtte 40 til årsmøte på Grimstad menighetshus. valgkomite; Sigbjørn Sallaup, leder Aksel Haugen, Torbjørn Koksvik Kirsten Ulseth medlemstall pr.31,12,2014. 66.

 

Gunnvor Aandal ønsker å fratrede sin stilling som leder, etter 8 år som leder.

det nye styret for 2015 blir som følger:

Leder Anne Grete Øydegard opprykk fra nestleder

nestleder Edith Jørgensen ny

Kasserer Jan Mørkedal forsetter

Sekretær Arne Lothe fortsetter

Styrremedlemer: Åsmund Kanestrømfortsetter, Bjørg Ulseth ny

Varamedlemmer: ,l. Astrid Ljøkjell fortsetter. 2. Irene Nordheim fortsetter. 3. Åse Nastad. ny

Revisor Olav Kvisvik fortsetter, vara Ola Hals ny, vara Arne Ohrseth fortsetter

Valgkomite Aksel Haugen, leder ny Ivar J Nørbeck ny, Åse Hals ny.

 

Kontingenten for 2015 økes med kr 19 totalt på landsbasis kr. 300.
middag og kaffe på medlemsmøtene økes fra kr.50 til kr. 75.
ta med hjem fra kr.30. til kr. 50.

Den 11-12 mars pensjonistforbundet fylkesårsmøter, leder Anna G Øydegard representerer

Straumsnes pensjonistiag.

0 resultater