Jan Davidsen ny leder av Pensjonistforbundet

Jan Davidsen ble valgt som ny leder av Pensjonistforbundet på landsmøtet 

Den erfarne forbundslederen overtok ledervervet etter Borge Rørvik som nå gir seg i Pensjonistforbundet etter to perioder i lederstolen. Davidsen takket for tilliten og sa han gledet seg til å ta fatt på oppgaven. Han poengterte at Pensjonistforbundet er en veldrevet organisasjon med god økonomi.

Forbundsstyret med sine 16 representanter ble erstattet av et sentralstyre bestående av 7 personer. 5 av disse ble valgt på landsmøtet mens 2 velges av Fagforbundet.

Det nye sentralstyre bgestår av:

Leder Jan Davidsen, Hordaland 

1. nestleder Liv Thun, Nord-Trøndelag

2. nestleder Ragnhild Marie Hagen, Oslo

Styremedlem Terje Aasterud, Buskerud

Stremedlem Oddbjørg Morseth, Hedmark

Varamedlem Sigmund Renshus, Nordland

Varamedlem Svenn Manum, Rogaland

Fyldige reportasjer fra landsmøte med bilder, er lagt ut på forbundets hjemmeside.

0 resultater