Fra høyre Lillia Karlsen, Tove Andreassen, fylkesleder Reidun Melkild, fylkessekretær Torstein Jenssen,  Fredd Gerhardsen, Odd Hansen og Knut Harald Røang. (Ragnhild Movinkel var ikke tilstede da bildet ble tatt.)

Et arbeidskrevende og effektivt landsmøte ble avviklet på Gardermoen

Troms fylke sine delegater deltok aktivt under landsmøtet med gode innlegg. De fleste innsendte forslag kom fra vårt fylke. Nye vedtekter ble vedtatt, et nytt og mindre sentralstyre etablert som erstatter forbundstyret.
Ny leder av pensjonistforbundet ble Jan Davidsen, tidligere leder av Fagforbundet.

 

 

Kort oppsummering fra landsmøtet 2015
Dag 1

Forbundslederens hilsningstale!

Generasjonstinget
Prosjekt misbruk av eldre
Aktiviteter i Holmenkollen på aktivitetsdagen
Tur til Mellom-Europa med skiheltene
For lite oppslag i media. Ny kommunikasjonssjef ansatt og det har allerede gitt resultater.
Klare krav til myndighetene. Eks. Den kulturelle spaserstokken.
Lovfestet rett til sykehjemsplass, har ikke fått gjennomslag.
Administrasjonen lykkes med å sette vedtak ut i livet.
Krav om eldreombud er en prioritert sak.
Eldre må få bedre medbestemmelse i kommunene. (Dataopplæring.)
SAKO er en viktig arena for å få gjennomslag for våre krav.

Landsmøtet ble satt kl. 1430

Gjennomgang av årsberetningene og regnskap for 2012 – 13 og 14, ble gjennomgått og vedtatt.

Dag 2

Vedtektsendringene ble gjennomgått.

Politisk debatt med Siv Jensen Frp og Jonas Gar Støre Ap.

Siv Jensen

Hun sa at myndighetene skal bidra når det er nødvendig. Ellers skal de holde seg unna. Staten må ta større ansvar for finansiering av eldreomsorgen. Forsøksordning er satt i gang. Økt tilskudd fra staten for bygging av sykehjem fra 35 til 40 %. Det er innført «straff» for 2 på rommet.

Jonas Gar Støre

Demografi skal være styrende for planlegging av eldreomsorgen. En tredjedel av livet er som pensjonist. Aktivitetssentre er viktig. Den enkelte må kunne bo hjemme så lenge det er mulig. Dagens finansiering er ikke god nok. Kommunene må settes bedre i stand til å ta vare på de eldste. Skattesvikt i kommunene må avhjelpes med ekstra bevilgninger.

Innkomne forslag ble behandlet.

Dag 3

Eldrepolitisk handlingsprogram ble tatt opp til behandling.

Det vil bli mindre og mer oversiktlig enn tidligere program.

Krav om eldreombud er en av de viktige saker som tas opp i programmet.

Dag 4

Handlingsprogrammet, med forslag fra lokalforeningene og delegatene på landsmøtet, oversendes sentralstyret for bearbeidelse og ferdigstillelse.

Redaksjonskomiteen la frem sitt arbeid. Tre resolusjoner ble vedtatt og distribueres til mediene.

Minstepensjonen må økes til 250.000.

Pensjonistforbundet protesterer mot redusert kjøpekraft.

Krav om vandelsattest i helse- og omsorgssektoren.

0 resultater