Nyhetsbrevet for juni

Her kommer utgave nr 4 for 2015

Innhold

Ny fylkessekretær/-kasserer er tilsatt

Landsmøtet 8. – 11. juni 2015

Minstepensjonen må økes til 250.000

Pensjonister protesterer mot redusert kjøpekraft

Krever å forhandle om egen pensjon

Krever trygghet  for omsorg

Krever vandelsattest  i helsesektoren

Beste praksis

Diverse

Takk!

0 resultater