God stemning

MEDLEMSMØTE

Som vanleg var det medlemsmøte siste torsdag i månaden.

Torsdag 28. mai var det medlemsmøte. Det  var omlag 20 frammøtte. Leiaren orienterte om saker som er aktuelle i pensjonistforbundet, m.a. pensjonsoppgjeret og val av eldreråd i kommunane. Det var også orientering om ulike turar. Det var mat og kaffi før ein til slutt hadde åresal med mange gevinstar. 

Gevinstbordet

Sortering av årar

0 resultater