Krever å forhandle om egen pensjon

Landsmøtet i Pensjonistforbundet samlet på Gardermoen 8.-11. juni krever å få tilbake forhandlingsretten ved regulering av Folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. Det er uhørt at pensjonister har mistet retten til å forhandle om sine egne «lønninger».

Folketrygden og tjenestepensjonsordningene er viktige for det økonomiske grunnlaget i alderdommen. Alle skal være trygge på at de har en god pensjon å leve av. Derfor tar Pensjonistforbundet avstand fra underreguleringen av pensjonene på 0,75 prosent. Dette fører til at pensjonister sakker akterut i inntektsutviklingen og ikke får ta del i velstandsutviklingen på linje med yrkesaktive.

De nærmeste til å forhandle om pensjonistenes økonomiske interesserer, er nettopp Pensjonistforbundet med 210.000 av landets pensjonister som sine medlemmer.

0 resultater