Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiets leder, og finansminister og FrP-leder Siv Jensen kom ikke med konkrete lovnader til Pensjonistforbundets landsmøte tirsdag. (Foto: Johnny Syversen)

Protesterer mot redusert kjøpekraft

Pensjonistene er de eneste som får redusert kjøpekraft etter årets lønnsforhandlinger. Landsmøtet i Pensjonistforbundet, samlet på Gardermoen 8.-11. juni, protesterer på det sterkeste mot et slikt resultat.

Pensjonistforbundet er sterkt bekymret for at årets trygdeoppgjør kan danne presedens og bidra til en forsterket negativ utvikling for landets pensjonister i årene som kommer. Landsmøtet uttrykker uro for at en slik utvikling kan bidra til ytterligere å øke forskjellen i levekår mellom pensjonister med redusert kjøpekraft og lønnsgrupper som opprettholder positiv lønnsutvikling og bedret kjøpekraft.

Over 200 tillitsvalgte i Pensjonistforbundet er samlet til landsmøte. De ber på vegne av landets pensjonister Stortinget som bevilgende myndighet bidra til å nulle ut de negative konsekvensene for pensjonistene i årets trygdeoppgjør. 

Landsmøtet finner det uhørt at landets pensjonister utsettes for en så uheldig og urettferdig behandling som i årets trygdeoppgjør.

0 resultater