Arild Øynes, 2. nestleder i Pensjonistforbundet, la fram krav om økt minstepensjon på landsmøtet. (Foto: Johnny Syversen)

Øk minstepensjonen til 250.000

Flere enn 50.000 eldre i Norge er fattige. De har så lav inntekt at de ikke har råd til et varmt måltid hver dag. Landsmøtet i Pensjonistforbundet, samlet på Gardermoen 8.-11. juni, mener dette er så uverdig at regjeringen nå må bedre situasjonen for aleneboende minstepensjonister.

Det er uverdig at vi har over 50.000 eldre som lever i fattigdom, når velstanden og inntektsutviklingen i resten av samfunnet har økt. Avstanden mellom kjøpekraften til minstepensjonistene og kjøpekraften til befolkningen for øvrig øker i takt med et rikere samfunn.

Minstepensjonen er klart under EUs fattigdomsgrense, som i 2014 var på 216.000 kroner for Norge. For å løfte minstepensjonistene ut av fattigdom, må minstepensjonen økes til 250.000 kroner.

0 resultater