Spørsmål til de politiske partiene i Nittedal

Hvilke saker vil ditt parti arbeide for å få gjennomført i eldreomsorgen i Nittedal kommune i neste valgperiode?

Vi ser fram til svar fra ditt parti innen sommerferien tar til, det vil si 20.06.2015.

 

Søndre Nittedal Pensjonistforening med sine mer enn 220 medlemmer er naturlig nok opptatt av eldreomsorg og hvordan den blir praktisert både på landsbasis og også i Nittedal. Medlemmene er også meget interessert i hvilke planer partiene har for eldreomsorgen i Nittedal de kommende år.

Søndre Nittedal Pensjonistforening gjennomførte i vinter en spørreundersøkelse blant medlemmene og der kom det fram at mer enn halvparten av medlemmene er sterkt opptatt av blant annet følgende:

  • Kvaliteten på eldreomsorgen.
  • Forebygge ensomhet.
  • Styrke Skytta som naturlig møtested og opprettholde miljø.
  • Flere serviceleiligheter.
  • Flere sykehjemsplasser.
  • Sterkere fokus på demensomsorgen.
  • Nytt sykehjembygg og bofellesskap bygget for pasienter med demens.

Dagens situasjon gir grunn til økende uro med:

  • to pasienter på enkeltmannsrom
  • høy terskel for å få sykehjemsplass

På bakgrunn av ovenstående stiller vi følgende spørsmål til de politiske partiene i Nittedal:

Hvilke saker vil ditt parti arbeide for å få gjennomført i eldreomsorgen i Nittedal kommune i neste valgperiode? Sakene bes konkretisert så klart som mulig med begrunnelse.

Vi ser fram til svar fra ditt parti innen sommerferien tar til, det vil si 20.06.2015.

Vennlig hilsen

Styret i Søndre Nittedal Pensjonistforening

 

0 resultater