Fylkeskontoret har flyttet

Fylkesforeningen har flyttet inn i nye lokaler

Endelig er fylket etablert i permanente kontorlokaler

Som dere vil være kjent med har fylkesforeningen hatt opphold i Grønnegata. Først i nr 58 så i nr 53 hos J M Hansen i midlertidige lokaler. Vi har nå flyttet til Sjøgata 31 i permanente kontorlokaler. Denne gården har det optimistiske navnet Helsehuset. Kontoret ligger i første etasje slik at vi er lett tlgjengelig for besøkende. 

Vår postadresse er fortsatt postboks 1302, 9263 Tromsø og telfon nummeret er fortsatt 77687112.

E postadressen er, troms alfakrøll pensjonistforbundet.no.

0 resultater