MEDLEMSMØTE I HOLT PENSJONISTFORENING 5. mai 2015
                               

      Vi åpnet med å synge»Kom mai du skjønne milde»  Denne gang kunne leder ønske velkommen til ca. 90 stk., men så var det også kjendis, journalist og forfatter Øyvind Thorsen som var gjest! Hans tema var»helse og humor»

                 

 

 

Han hadde forsamlingen med seg, og briljerte med ord og vendinger så det var en fryd. Ordtaket

om at»engod latter forlenger livet « må få virkning etter dette!

 

« Dette var en gild opplevelse» sa Ingeborg Helene  da hun takket Thorsen, og overrakte et glass honning, slik at han kan holde seg frisk.

  Hun ønsket også journalisten fra Tvedestrandsposten velkommen, og reklamerte med at vi var et aktivt lag med ikke mange «gamlinger»

 

Etter allsang med «Alle fugler små de er « hadde runget gjennom salen, med

tonefølge av Oddvar Løvdal ved pianoet, var det tid for matpause.

              

  Skjelden har praten gått så livlig. Alle årene ble solgt og trekning umiddelbart,

som resulterte i kr. 5000 mer i kassa!

 

Lederen hadde så noen opplysninger: Vi er innvitert til Gjerstad pensjonistforening

til fest på Lyngrillen 28. mai kl. 15.00.  Påmelding til Ingeborg H. Innen 22. mai!

 

  Anders Grændsen orienterte om en høringsuttatelelse om ny Goderstadrundkjøring

 som Eldrerådet i Tvedestrand, Holt menighetsråd, Hellerdals begravelsesbyrå

og kirgevergen  står bak.

 

Ragnar Lofstad, leder i turkomiteen, orienterte om sommerens første tur som

går til Harald Langemyr i Strømmen den 19. Mai kl. 15.00. Det er ikke værforbehol

da han har god plass på låven. Ta med niste, stol og bord.

 

Leder opplyste om turene senere i sommer, og oppfordret medl. til å komme med forslag om program for neste sesong.

 

Anne Lise Sundsdal hadde så Ord for kvelden.  Hun leste noen tankevekkende ord om hvem som er fattig!

 

Torvild Valle  viste bilder fra turen til Flor og fjære, ledsaget av musikk!

 

 Ingeborg Helene takket for en fin kveld, og vi reiste oss og sang Fedrelandssangen

til slutt!  Dette var siste møte før sommeren

     ref. Marit.

 

0 resultater