Det nye styret i fylkesforeningen (1. vara Aron Olsen deltok for Bitten Barman Jenssen som hadde meldt forfall).

Årsmøtet i fylkesforeningen ble avviklet 19. og 20. mars 2015.

Nok et vellykket årsmøte ble gjennomført i Troms fylke. Hele 60 delegater deltok, i tillegg til observatører.

 Dette årsmøtet ble som vanlig, gjennomført over to dager. Møtet var noe preget av at det i år er et landsmøte år. Det kom inn færre forslag enn det som er vanlig. Lokalforeningene hadde allerede sendt inn mange forslag til det kommende landsmøtet. Andre nestleder Arild Øynes representerte forbundet med et fyldig og engasjerende foredrag. I år ble det i tillegg til ny fylkesleder og flere nye tilitsvalgte, også valgt delegater med vararepresentanter til landsmøtet, så valgkomiteen hadde et krevende arbeid.

Delegatene deltok som vanlig med interessante innlegg og debatter.

0 resultater