TANNHELSE

Viktig konferanse om tannhelse

Et samarbeid mellom Pensjonistforbundet Rogaland, Statens Vegvesen Pensjonistforening Rogaland og Pensjonistutvalget i Nito Rogaland.

Pensjonistenes tannhelse er ikke en prioritert oppgave for den offentlige helsetjensten med visse unntak. 

Høsten 2013 satset daverende regjering (den rød-grønne) på et tannhelseløft for eldre  ved at alle innbyggere annethvert år, fra det året de fylte 75 år fikk en stønad på 800 kroner ved tannlegebesøk.

Ordningen som blant annet Pensjonistforeningen var med å kjempe igjennom, ble deretter fjernet allerede fra 1. januar 2014. Den fungerte kun i 5 måneder! Nye tall viser at hele 34 000 eldre benyttet seg av ordningen i det tidsrommet den var aktiv.

At så mange over 75 år gikk og sjekket tennene, er veldig positivt. Vi vet at tannhelse i stor grad påvirker den almene helsetilstand, og ikke minst evnen til å ta til seg næringsrik mat, som er svært viktig for god helse.

Når så mange på så kort tid benyttet seg av ordningen, understreker at det er et behov.

-Tenner må forøvrig sidestilles med hele kroppen. Derfor må tannpleie/munnpleie komme inn under samme egenandelsordning som vi ellers har i dag, sa tannlege Kirsten Solemdal. Hun holdt foredraget: "Hvorledes påvirkes munnhelsen av aldring og sykdom". Dette foredraget kan fåes ved hendvendelse til fylkeskontoret, eller lastes ned fra Internett: Tannlege Kirsten Solemdal: "Munnhelse hos eldre, betydning for ernæring og smak".

Fagleder/jurist ved Tannhelse Rogaland Linda Næss, deltok med orientering om organiseringen av tannhelseforvaltningen i Norge. 

Lov om tannlegetjenesten bestemmer hvem som har krav på gratis tannbehandling. Det er en rekke kriterier som definererer hva det er mulig å få som gratis tannbehandling. Tannlegene skal bistå pasienten med orientering om riktig skjema, rettigheter og utfylling når man skal søke om dette.

Konferansen var informativ og interessant, noe som fikk deltagerne til å stille foredragshoderne en rekke spørsmål. Det er tydelig at vi må arbeide målbevist for å oppnå politisk gjennomslag for en egenandelsordning, for den eneste del av kroppen som ikke er med i ordningen.  

Takk til Statens Vegvesen, Stavanger som stilte en konferansesal til rådighet.  

 

 

 

0 resultater