Styreleder Ingrid Rmuld

Årsmøte i Kleive pensjonistforening 25 februar 2015.

Ingrid Romuldble gjenvalg som leder og Inger Ulleland og Anne Gujord Andreassen valgt inn i styret. Anne Marie Sørensen nytt varamedlem.

Årsberetningen kan lese ved å klikke på vedlegget.

Ingrid ønsket alle velkommen, både nye og gamle medlemmer. Det var med glede hun kunne fortelle at siden forrige møte i januar 2015 hadde det komme til 6 nye medlemmer og at i dag hadde ytterligere 2 stk. meldt seg inn.

Møtet startet med ord for dagen v/Astrid Midtbø som las et stykke fra Romsdals Budstikke som var skrevet av Hedvig Wist. Forfattere tok for seg den striden som foregår mellom Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Tittelen på stykket var "Tre brødre sammen". Forfatteren skriver bl.a.: "Og nevn ikke skolevesen. Med merutdanning og Høgskolefag. Er Kristiansund tatt ved nesen og henger etter i dag? Og Molde har fylkesmannen og bispen. Og MFK dominerer jo helt. Man burde ha tatt frem vispen og pisket litt rundt og delt!".

Anna Marie Romuld feiret 80-årsdagen sin må møtet og fikk overrakt den tradisjonelle orkideen.Liv Karin Lange sang deretter tre sanger: "Ungkarsvalsen", "Love me tender" og "Blå sko".Deretter gikk vi direkte til årsmøtesakene.

Innkalling og sakliste godkjent uten merknader.

Olav Jakob Berg ble valgt som møteleder. Borghild Tveraaen valgt som referent.

Gerd Skålde og Marit Skaldehaug ble valg til å skrive under møteprotokollen.

Årsberetningen fra styret for 2014 ble godkjent uten merknader.

Regnskapet for 2014 ble godkjent uten merknader. Revisor hadde heller ingen merknader.

Forslaget til budsjett for 2015 ble godkjent uten merknader. Kontingenten til lokallaget for 2016 ble satt til kr 53,00.

Etter at årsmøtet var unnagjort var det tid for allsang med Liv Karin Lange som forsanger der vi sang "Sønnavindvalsen" og "Mellom bakkar og berg".

Etter at bordverset var sunget var det endelig tid for en matbit og kaffe. Matlaget serverte snitter med en masse godt pålegg i tillegg til marsipankake.

Etter pausen orienterte Arne Bjørn om muligheten for å få til et nytt 65+ kurs i samarbeid med en trafikkskole dersom det melder seg nok deltakere. De som er interessert kan gi tilbakemelding til Arne Bjørn eller Ingrid.

Det tradisjonelle åresalget gikk som vanlig strykende og det var en masse gevinster (mye kaffe). Flaksloddet ble vunnet av Kirsten Nordhaug.

Møtet ble avsluttet med allsang, også denne gangen med Liv Karin Lange som forsanger. Sangene var "Når lysene tennes der hjemme", "Hvite roser fra Aten" og "La oss leve for hverandre".

Valget som ble ledet av valgkomiteens leder, Arne Bjørn Romuld, fikk slikt resultat:

Leder Ingrid Romuld - Gjenvalg

Nestleder Inger Ulleland - NY

Kasserer Olav Jakob Berg - Ikke på valg

Sekretær Anne Gujord Andreassen - Ny

1. styremedlem Per Gussiås - Ikke på valg

2. styremedlem Astrid Harstad - NY

1. varamedlem Anna Marie Romuld - Ikke på valg

2. varamedlem Anne Marie Sørensen - NY

Turkomite:

Leder Marit Elin Nerli - Ikke på valg

Medlem Kirsten Øverli - Gjenvalg

Medlem Bjørga Kleivenes - Ikke på valg

Underholdningskomité

Styret - Ikke på valg

Valgkomité:

Leder Arne Bjørn Romuld - Gjenvalg

Medlem Petter Marius Michaelsen - NY

Medlem Ragnhild Rødset - Gjenvalg

Revisor

Bo Nielsen - Gjenvalg

Årsmøtet slutt.

 

Gerd Skalde                                  Marit Skaldehaug

Borhild Tveraaen

Referent

 

0 resultater