Pensjonistforbundet Vest-Agder holdt årsmøte i Lyngdal Kulturhus

Årsmøte 2015

Pensjonistforbundet Vest-Agder holdt årsmøte onsdag 11. mars 2015 i Lyngdal Kulturhus. Fra forbundet møtte Rune Bugge Persson.

Belinda Øvsteland og Hanna Tobine Ivarsen

Rune Bugge Persson

Torgeir Grosås ble hedret

 Fylkesleder Grethe Wathne ønsket utsendingene velkommen i et strålende vårvær.

Årsmøtet ble innledet med kunstneriske innslag fra elever ved kulturskolen i Lyngdal.

Styrets årsmelding ble lest opp og godkjent. Regnskapet viste en solid økonomi.

Etter valgene har styret denne sammensetning: Grethe Wathne, Kristiansand, leder, Ivar Netland, Songdalen, nestleder, Marit Dahlberg Skogen, Kristiansand, Torgreir Grosås, Lyngdal, Aslaug Junker, Marnardal og Tobias Handeland, Hægebostad. Vararepresentanter er Mange Vang, KMV, Torgny Aanensen, Kristiansand og Martha Rondestveit, Vågsbygd.

Pensjonistforbundet har sitt landsmøte i juni 2015. Som utsendinger fra Vest-Agder ble valgt Ivar Netland, Martha Rondestveit og Tobias Handeland. Dessuten møter Grethe Wathne fra landsstyret og Marit Dahlberg Skogen fra forbundsstyret.

Rune Bugge Persson berørte i et omfattende foredrag de oppgaver og problemstillinger forbundet arbeider med. Han berørte trygdeoppgjøret 2015, de viktigste prioriteringer og forberedelsene til landsmøtet.

Han oppfordret lokallagene spesielt å følge med i kommunevalgkampen i sin kommune.

Torgeir Grosås som er leder i Lyngdal Pensjonistforening og medlem i fylkesstyret, ble hedret med diplom og merke etter mange års innsats for pensjonistene.

Elias Vinsrygg og Marthe Persson

 

0 resultater