Trivelig på Norsk Myrmuseum på Smøla

Onsdag 31. august hadde Smøla Pensjonistforening invitert til møte på Norsk Myrmuseum, tidligere Moldstad forsøksgård.

Foruten fylkessekretær Rolf Bjørseth, hadde foreningen invitert Aure Pensjonistforening og Tustna Pensjonistlag. Et arrangement som frister til gjentakelse.

Det ble ”full brakke” på museet når styreleder Jann Kristoffersen kunne ønske alle velkommen til møtet. Sted og vær, var med på å sette en fantastisk ramme rundt arrangementet. Etter at alle var behørlig ønsket velkommen og Ivar Aspås hadde gitt tonefølge til sanger, orienterte fylkessekretær Rolf Bjørseth fra fylkesforeningen. Han vektla utfordringene som nå kommer i forbindelse med samhandlingsreformen. Her vil lokalforeningene måtte stille opp og delta aktivt for at kommunene skal kunne gjennomføre reformen. Dette er i og for seg positivt, mente han, da dette betyr at foreningene må engasjere seg i andre aktiviteter enn møtevirksomheter. Han tok også for seg helseutvalgets undersøkelse fra 2010 som viser situasjonen i kommunen når det gjelder deler av omsorgstilbudet. Videre snakket han om befolkningsutvilklingen og hva dette ville bety for kommunens omsorgsplanlegging. Store utfordringer som vi må ta del i.

Ivar Iversen redegjorde for museet og bakgrunnen for dette. Han hadde med seg Nils Wullum (92) som fortalte historier om de første bosetterne på ”myrlandet”og opprettelsen av Ny Jord selskapet. Han hadde nok lyttet svært godt til historiene hans far hadde fortalt og gjentok disse som om det var hans egen opplevelse. En fantastisk husk mange misunner han. Dette var interessant foredrag med god innlevelse.

Det ble også tid til omvisning på museet, noe man satte pris på. Mange kjente nok igjen en del av de historier og gjenstander som var utstilt. Her kunne man visuelt lære om Smølas opprinnelse, fra havet og fram til i dag.

Det legges ikke skjul på at et av dagens høydepunkter var serveringen av rømmegraut (Smølagraut) og kakebordet litt senere. Et annet høydepunkt var når Laila Skaret og Asgeir Gjøsdølen kom og underholdt. Et knippe av i alt 21 innsamlede smølasanger ble presentert på en svært god og proffesjonell måte.

Jorunn Aas og Ingolf Fosseland, hilste fra hhv. Aure og Tustna med blomsteroverrekking. De uttrykte at dette var en flott tiltak som de gjerne takker ja til også senere. Styreleder Jann Kristoffersen takket både egne og tilreisende medlemmer for at de kom og rettet en spesiell takk til fylkessekretæren som fikk overrakt blomster.

0 resultater