- Behold 70-årsregelen!

 Ulempene med å heve 70-årsregelen i Arbeidsmiljøloven er større enn fordelene. Dette gjelder både eldre, yngre og storsamfunnet.

 Dette kom fram i Pensjonistforbundets innlegg i onsdagens høring i Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget. På dagsorden sto aldersgrensene i arbeidslivet.

Pensjonistforbundet er enig med regjeringen i at eldre er en ressurs, både i og utenfor arbeidslivet, men argumenterer for å beholde dagens 70-årsregel i Arbeidsmiljøloven.

- Vi mener at flere av regjeringens forventede, positive effekter sannsynligvis uteblir eller blir langt svakere enn regjeringen antar, for eksempel effekten på sysselsettingen. Etter vår mening undervurderer regjeringen flere negative effekter som vil oppstå som følge av en heving, for eksempel hva som skjer med det som i dag er effektive seniorpolitiske tiltak rettet mot yngre eldre.

- Pensjonistforbundet er ikke bekymret for hevingen i seg selv, men hvilke dominoeffekter den vil ha på etablerte lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. Vi representerer arbeidstakere og pensjonister i yrker der få klarer å stå tiden ut i dag. Vi kan ikke godta en forverring av deres vilkår bare fordi at en liten gruppe av arbeidstakere skal få en rett til å stå lenger i arbeid, hevdet Harald O. Norman og Eyvind Frilseth i onsdagens høring.

Her kan du følge Pensjonistforbundet i Stortinget, spol fram til 1 time og 39 minutter.

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2015/H264-full/Hoeringssal1/01/21/Hoeringssal1-20150121-171533.mp4&msid=267&dateid=10003744

 

 

 

 

0 resultater