Fylkesleder Grethe Wathne håper på tettere kontakt med direktemedlemmer

Brosjyre til alle direktemedlemmer

Pensjonistforbundets direktemedlemmer er overført til fylkene.

 Styret har derfor nylig sendt ut en informasjonsbrosjyre til alle direktemedlemmer i Vest-Agder.

Brosjyren gir informasjon om de ulike lokalforeninger i fylket med navn og adresse til de enkelte ledere.

Den forteller også litt om aktiviteten i lokalforeningene.

0 resultater