Inspirasjonssamling i Tante Emmas Hus

Morgendagens aktivitetsenter

Pensjonistforbundet i samarbeid med Tante Emmas Hus arrangerte torsdag 23. oktober en inspirasjonssamling i Stavanger.

Ca. 30 deltagere som representerte et tversnitt av interesserte fra byens sykehjem, bydelssentre, frivilligsentraler, Røde Kors, aktivitør, sentre, politikere, hjemmehjelp, Tante Emmas Hus og Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundets Tone Bye som er leder av forskningsprosjektet  "Morgendagens aktivitetssenter" var invitert som foredragsholder.

Stikkord for samlingen var : *Prensentasjon av prosjektet - *Hva skal til for å gjøre aktivtetsentrene mer aktive? - *Hvordan utvikle og utforme morgendagens aktivitetsentre slik at unge pensjonister (les: unge eldre) ønsker å delta og å bidra med frivillig arbeid? -*Aktivitetssentrenes rolle i forhold til helse, forebygging, mestring, deltakelse etc.

Prosjektleder Tone Bye

Tone Bye holdt et gnistrende, inspirerende og informativt foredrag, om dette prosjektet som er finansiert av Helsedirektoratet, og er et samarbeid mellom Pensjonistforbundet, Røde Kors og Høyskolen i Telemark samt Røa eldresenter i bydel Vestre Aker Oslo.

-Frivillig engasjement, aktivitet og deltagelse i samfunnet er den beste medisin vi har mot ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning hos eldre. Andelen eldre i samfunnet øker i årene som kommer, og de er en ubrukt ressurs med bedre helse, økt levealder, økonomi og utdanning. Det blir viktig å aktivere denne  resursen og kompetansen, sa hun bl.a.

Pensjonistforbundet erkjenner at dagens unge pensjonister ikke deltar i samme grad som forrige generasjon. De bruker heller ikke dagens eldre/seniorsentre. Morgendagens eldre har andre krav og ønsker for en pensjonisttilværelse. Vi trenger ny kunnskap om dette, og behov for nytenkning vedrørende hensiktmessige aktivitetsarenaer for  eldre.

Frivillig sektor er i forandring. Det betyr ikke at den trenger å forvitre, den kan bare skapes om i nye former. Det er i disse nye formene mulighetene ligger for morgendagens eldre.

Interesserte og engasjerte deltakere...

 

Formålet med prosjektet er å kartlegge hva som skal til for at pensjonister i alle aldersgrupper skal ønske å bruke sine ressurser i morgendagens aktivitetssenter.

Vi skal undersøke målgruppen; *Hvem de unge er - *Hva som er meningsskapende i rollen som ung pensjonist -*Mulige årsaker til at unge pensjonister ikke deltar i dagens eldre/seniorsentre - *Unge eldres motiver for å delta og hvordan vi bør motivere unge eldre/brukere - *Innhold i sentrene/fasaliteter - *Organisasjonsform/driftsform - *Lokalisasjon - *Hvem bør samarbeide - *Frivillighetens rolle i sentrene - *Hva skal til for å motivere unge pensjonister til økt deltakelse og frivillighet i morgendagens aktivitetssentre.  Tekst og foto: Svenn Manum.

0 resultater