"Musikk det bygges utav glede"

Spaserstokkmidlene foreslås fjernet i statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å fjerne nåværende ordning med tilskudd fra Den kulturelle spaserstokken til kulturarrangementer for eldre i kommunene.

 Generalsekretær  Harald Olimb Norman gav i intervju med Viggo Valle i NRK onsdag morgen, uttrykk for stor bekymring over regjeringens forslag. Spaserstokken er et håndslag til pensjonister som av flere grunner ikke kommer seg på konserter og kulturarrangementer ellers. Pensjonistforbundet har engasjert seg i utviklingen av tilbudet siden det ble lansert i 2007, og det har stadig blitt forbedret og benyttet av flere og flere kommuner. I 2013 ble det arrangert kulturtiltak for eldre i 387 kommuner, i regi av Den kulturelle spaserstokken.

Dersom regjeringens forslag blir vedtatt, vil kulturarrangement for eldre over hele landet stå i fare for å forsvinne.

I løpet av de sju årene ordningen har vart, har det blitt bygget opp en rekke aktiviteter for eldre i kommunene. Ved å fjerne spaserstokk midlene vil disse aktivitetene ikke lenger få tilskudd fra staten. Forslaget kan umulig være gjenomtenkt, og Pensjonistforbundet vil engasjere seg aktivt i kampen for å bevare og videreføre Den kulturekke spasestokken.

 

 

0 resultater